గేలరీ

Home గేలరీ

‘ఖుషి’ కి 17 సంవత్సరాలు!!

'ఖుషి' సినిమా వచ్చి ఈ రోజు కి 17 సంవత్సరాలు అవుతోంది. ఈ సందర్బంగా ఖుషి సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఏ. ఎం రత్నం పవన్ కళ్యాణ్ ని జనసేన ఆఫీస్ లో కలిశారు.

Recent Posts

EDITOR PICKS